Vælg en side

Lokalside for

Hyllinge By

Det er med beklagelse at vi desværre må meddele at 

Hyllinge Sogns Beboerforening er ophørt.

Dette sker fordi vi ikke har været i stand til at finde nye personer til bestyrelsen,
selv om vi har forsøgt med indlæg i bladet, så derfor må vi gå den tunge gang,
og sige at tiden løb ud for vores lille forening.

Dette betyder også at vi desværre også må vinke farvel til vores lille blad Hyllinge nyt
som desværre har været på gaden for sidste gang.

Tak til alle som har støttet gennem årene, ikke mindst vores annoncører. 

Med venlig hilsen 
Den afgående bestyrelse for 
Hyllinge sogns beboerforening.