Da Hyllinge Mølle Brændte.

Møllen i Hyllinge var en Hollandsvindmølle, bygget før 1906, den lå på hjørnet af Tåstrupvej og Søndergade. Møllen brændte i 1915, men beboelse og avlsbygningerne er der stadig. Møllen brændte tidligt om morgenen søndag d 11 april kl. ca. 4.30. Ilden var opstået som selvantændelse i et leje, man havde om lørdagen slukket en mindre brænd i et tapeleje, som var løbet varm, dette var blevet opdaget i tide og slukket af møllersvenden. Det var møller Randum der havde møllen, og han gik en runde i møllen ved 1.30 tiden lørdag nat og da var der ikke noget i vejen og derefter gik han til ro. Et par timer efter blev der slået alarm og da stod møllen ikke til at rede, foruden møllen brændte det sammenbyggede bageri og elektricitetsværk. Men avlsbygningerne og beboelsen blev reddet, da der hurtigt kom hjælp fra Hyllingesprøjten som oversprøjtede de truede bygninger med vand for at fortrænge ilden. En port bygning der forbandt bygningerne blev revet ned, så ilden ikke kunne løbe den vej. Hyllinge henlå i tiden efter i mørke, man måtte igen have petroleumslamperne, tællelys og stearinlys frem, indtil man havde lavet en nødforsyning fra Spjellerupværket. Møllen nu:. Carsten Bangsted Christensen Bistrup fortæller mig at han har boet i møllen i 22 år og startede et kollektiv i 1978 med 7 personer, senere med børn og 11 personer ialt. De byggede meget om på møllen, 2c køkkener i stedet for et, og byggede så meget om på møllen, at det blev et 2-families hus, med faciliteter, senere solgte d e møllen til 2 børnefamilier fra København og de bor der stadig og har endnu en gang endevendt huset.