I Hyllinge blev der indviet en ny og langt større skolebygning i 1909. Der var behov for skoleudvidelser på grund af stigende elevtal og fordi der ti år tidligere var der kommet en ny skolelov med nye krav.  Marvede-Hyllinge Kommune blev 1905 adskilt i 2 selvstændige kommuner, og det var det, der markeredes på flotteste vis 4 år senere i Hyllinge med et prestigebyggeri, hvis lige ikke findes på landet i mange miles omkreds. – Måske har det spillet ind, at venstrebefolkningen ville fortælle herremændene og andre højrefolk (konservative), at bønder, husmænd og håndværkere godt kunne skabe imponerende bygninger. Venstre var nemlig kommet til magten ved Systemskiftet i 1901.   Nu skulle eleverne deles i flere klasser efter alder, og der måtte ”kun” være 37 børn i en klasse. Alle skulle have mindst 18 timers undervisning om ugen. Der skulle undervises i historie, geografi og naturkundskab og gymnastik blev obligatorisk for drenge. – Desuden ”kunne” der indføres tegning, sløjd og ”kvindelig husgerning” i skolen.

 

Efter forskrifterne skulle vinduerne være store og måtte ikke vende mod nord, lyset skulle komme fra langsiden. Gulvene skulle være ½ m over jorden, lokalerne skulle være så store at der var godt 4 m3 luft pr. elev og der skulle gøres rent jævnligt m.m.    Førstelæreren boede mod vest i den hvide bygning, hvor hans terrasse stadig ses. Ved siden af lå ”hans” klasseværelse. De to andre klasseværelser lå i den østlige fløj (på begge sider af hall’en).
sal var der bolig for andenlærer (mod syd) og lærerinde (mod nord), og en smal trappe førte derop. Til skolen hørte en have til lærer og lærerinde og en gymnastik- og lille sportsplads. Desuden var her et værelse til sognebiblioteket.  En elev mindes det store fremskridt med den nye skole. På den gl. skole var der 2 lokummer til alle børnene. Nu: ”blev det så fint, at der blev ikke mindre end 6 lokummer til pigerne og 6 lokummer til drengene”.
Den næste store udvidelse fulgte i 1960. Det kostede godt 800.000 kr. at opføre ”den gule bygning” (ca. 9½ mio. i dag), som den kaldes. Udover klasselokaler var der også på den tid bibliotek med hele 217 bøger her. På 1. sal fik man sløjd og skolekøkken samt et ”ungdomslokale” (samt edb i dag). Til venstre ses den længe savnede gymnastiksal, hvor eleverne endda kunne få bad efter anstrengelserne. Tidligere havde man måtte bruge forsamlingshuset.  Det var i 1960, at den 7-klassede skole blev indført, og der måtte nu højst være 30 elever i klasserne. Alle elever skulle i skole hver dag; dvs. 6 dage om ugen og skoleårets start blev 1. august. Før var det 1. april. Sommerferien rykkedes frem til ca. 1. juli – nu var den gamle tid med høstferie slut.   Nye fag som fysik og engelsk blev indført, mens tysk var valgfrit i 7. kl. Det var bl.a. skoleloven af 1958, der stillede krav med det formål at ligestille skolerne på landet og i byen – en selvfølge i dag, men det var det ikke dengang.   Det krævede flere lærerkræfter og i 1960 var der 5½ fuldtidsstilling på skolen.

  2001
Hyllinge Skole havde med et kraftigt stigende elevtal brug for mere plads og med 2001bygningen blev der større og gode lokaler til kontorer, lærerværelse og møderum på 1. sal samt SFO i underetagen.   Efter 1998 blev Vesthallen anvendt til idræt og den gamle gymnastiksal, der ses længst til højre, anvendes nu til musik og som samlingssal for hele skolen; bl.a. til den daglige morgensamling med sang og meddelelser samt div. form for optræden.   I stedet for omklædningsrum er der indrettet billedkunstlokale. Der blev også opstillet et par pavilloner i 1998, og de står der indtil videre stadig.  De gamle boldbaner på Steensgårdsvej blev i 1993 indviet som Hyllinge Bypark (i samarbejde med spejderne) efter at de store baner var indrettet direkte ved skolen. Inden da havde man altså måttet krydse Søndergade for at komme til idrætspladsen.

 

 2010
I august blev der efter et politisk krav om besparelser stillet forslag om lukning af 9 skoler i kommunen, de fleste på landet – herunder Hyllinge Skole.   Efter borgermøder og voldsomme diskussioner blandt befolkning og politikere gennem efteråret, endte det med et forlig i december mellem Socialdemokratiet, SF, de Radikale og de Konservative. – Hyllinge Skole blev bevaret, men mistede 7.-9. klasse. Elever skal efter 6. kl. fremover gå på Lindebjergskolen. Pavillonerne fra 1998 forsvinder vel igen i den forbindelse.

 

 1909-bygningen er uden tvivl kommunens flotteste skolebygning, og den er endda nyrenoveret i 2010. – I Planstyrelsens/Miljøministeriets Kommuneatlas fra 1991 er skolen registreret som en bygning af høj bevaringsværdi, hvilket er det højest opnåelige for ikkefredede bygninger.  Det er efter min mening vores pligt at bibeholde et bredt udsnit af kulturhistorien og de historiske mindesmærker, så rødderne bagud i tiden er i orden. Der skal stadig være historier at fortælle for vores børn, børnebørn og oldebørn. Historier, der er i fare for at forsvinde, hvis man lukker alle de små skoler på landet, hvor 80-90 % af vore forfædre boede. Det har været vore 6xtipoldeforældre, der gik i den lille skole for 286 år siden!