Lokalområdet

Kirken

Det sker i Kirken
19. sep. kl. 19 – hverdagsaftengudstjeneste i Vallensved sognegård
27. sep. kl. 19 – billedaften i præstegården, hvor vi ved alles hjælp skal prøve at få sat navn på alle konfirmationsbillederne, som hænger i konfirmandstuen.
30. sep. kl. 10 – høstgudstjeneste i Hyllinge kirke. Efter gudstjenesten er der frokost og auktion i Centergården. Pris 50 kr. pr person. Tilmelding til Marianne Blicher.
3. okt. kl. 19 – Filmaften i Marvede præstegård.
19. okt. kl. 19 – hverdagsaftengudstjeneste i Marvede Kirke.
24. okt. kl. 19 – Spændende informationsaften om sognerejsen for 2019, som går til Sverige – samt foredrag om Sveriges historie og andet. Man er velkommen, selv om man ikke skal rejse med.
28. okt. kl. 16 – BUSK-gudstjeneste i Hyllinge kirke med medvirken af spejderne, konfirmanderne og Ten Sing. En anderledes familiegudstjeneste.
4. nov. kl. 16 – Allehelgensgudstjeneste i Hyllinge kirke.
13. nov. kl. 19 – filmaften i Marvede præstegård.
15. nov. kl. 19 – hverdagsaftengudstjeneste i Hyllinge Kirke.
21. nov. kl. 19 – kirkekoncert med Per Nielsen. Se kirkebladet for yderligere information.
2. dec. kl. 10 – indvielsen af Vallensved kirke efter renoveringen.
13. dec. kl. 14 – julehygge i præstegården.

Hyllinge Kirke
Hyllinge sogns smukke gamle kirke stammer fra 1300-tallet og ligger på et højdedrag i byens sydvestlige udkant. Kirken har fra 1560 og indtil 1921, hvor den blev selvejende, i overvejende grad hørt under Harrestedgaard.
Kirken har i flere …omgange fået til- og ombygninger og fremstår i dag med sakristi, der førhen har været gravkapel, og våbenhus. I 1987 fik kirken sit nuværende orgel. Ved kirkens indvendige kalkning i foråret 1995 fremkom hidtil ukendte kalkmalerier i kirkeskibets andet hvælv. Motivet er syndefaldet og maleren kaldes “Vinderslevmesteren”.
Kirkens altertavle ( renoveret i 2017) er en næsten helt bevaret sengotisk tavle fra omkring 1525, med tilsatte bruskbarokke vinger og topstykke. Prædikestolen er fra omkring 1640, hvor der i buehjørnerne står evangelisterne Lukas og Mattæus, Kristus med verdenskuglen og evangelisten Markus. Døbefonten er kløverformet udhugget i granit i een sten. Døbefontens dåbsfad er fra ca. 1550, i bunden heraf finder man det Habsburgske våben. Kirkens ældste inventar er korbuekrucifikset fra omkring 1475-1500.
I kirkens skib er ophængt kisteplader fra familierne Parsberg og Wind fra Harrestedgård. Disse plader stammer fra kister, der findes i kirkens to gravkældre, hvoraf den ene ligger under koret, den anden under sakristiet