Lokalområdet

Kirken

Aktiviteter i Kirken, Hyllinge, Marvede og Vallensved.
10. januar kl. 19 Filmaften i Vallensved Sognegård –
vi viser filmen ”Hævnen”.
15. januar kl. 19 Aftengudstjeneste i Vallensved Kirke
20. januar kl. 10.30 Efter gudstjenesten i Hyllinge Kirke kommer formanden for Mødrehjælpen i Næstved Erik Wilhelmsen og fortæller om, hvad Mødrehjælpen står for, og hvem de hjælper.
23. januar kl. 19 Konfirmandbilledaften i Marvede Præstegård. Kom og vær med til at sætte navne på vores mange billeder.
Vi mangler blandt andet navne på dem, der er konfirmeret mellem 2003 og 2009.
13. februar kl. 19 Filmaften i Vallensved Sognegård.
14. februar kl. 19 I Marvede – læsekreds om bogen Birgitta, som handler om Den hellige Birgitta af Vadstena. Alle er velkomne.
20. februar kl. 19 I Marvede – foredrag med Grethe Holmriis, tidl. sognepræst, som vil tale om Birgitta af Vadstena. Grethe Holmriis skulle være en fantastisk fortæller.
21. februar kl. 19 Aftengudstjeneste i Marvede Kirke
3. marts kl. 14 Fastelavnsgudstjeneste i spejderhytten. Man møder udklædt, for efter gudstjenesten vil der være tøndeslagning og kåring af kattekonger og -dronninger.
10. marts mellem kl. 10 og 13 er der sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Man kan overveje at melde sig som indsamler.
12. marts Filmaften i Marvede kl. 19
19. marts Foredrag om Steen Steensen Blicher i Vallensved Sognegård kl. 19
26. marts Klaus Laursen performer Markus Evangeliet i Karrebæk Kirke kl. 19. Dette arrangement er for nuværende og tidligere konfirmander og deres forældre – og alle andre. Gratis adgang.

Hyllinge Kirke
Hyllinge sogns smukke gamle kirke stammer fra 1300-tallet og ligger på et højdedrag i byens sydvestlige udkant. Kirken har fra 1560 og indtil 1921, hvor den blev selvejende, i overvejende grad hørt under Harrestedgaard.
Kirken har i flere …omgange fået til- og ombygninger og fremstår i dag med sakristi, der førhen har været gravkapel, og våbenhus. I 1987 fik kirken sit nuværende orgel. Ved kirkens indvendige kalkning i foråret 1995 fremkom hidtil ukendte kalkmalerier i kirkeskibets andet hvælv. Motivet er syndefaldet og maleren kaldes “Vinderslevmesteren”.
Kirkens altertavle ( renoveret i 2017) er en næsten helt bevaret sengotisk tavle fra omkring 1525, med tilsatte bruskbarokke vinger og topstykke. Prædikestolen er fra omkring 1640, hvor der i buehjørnerne står evangelisterne Lukas og Mattæus, Kristus med verdenskuglen og evangelisten Markus. Døbefonten er kløverformet udhugget i granit i een sten. Døbefontens dåbsfad er fra ca. 1550, i bunden heraf finder man det Habsburgske våben. Kirkens ældste inventar er korbuekrucifikset fra omkring 1475-1500.
I kirkens skib er ophængt kisteplader fra familierne Parsberg og Wind fra Harrestedgård. Disse plader stammer fra kister, der findes i kirkens to gravkældre, hvoraf den ene ligger under koret, den anden under sakristiet