Kom og hør om Lokalrådets arbejde til årets Generalforsamling
den 25.marts 2019 kl 18:30- 21:00 i Centergården.
Vi har inviteret flere personer, der i løbet af 2019 har arbejdet med forskellige projekter i vores lokalområde og de vil inden Generalforsamlingen fortælle om deres arbejde.
I pausen vil der være ost og rødvinssmagning fra en lokal avler.
Herefter holder vi Generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne.
Følgende er på valg:
Susanne Nielsen ( kan ikke genvælges, da hun flytter fra området).
Anne Grete Pagh ( ønsker genvalg)
Kim Mangor ( ønsker genvalg)
Det er vigtigt at hele vores lokalområde er repræsenteret i lokalrådet og vi mangler derfor medlemmer fra Hyllinge og Ladby.
Susanne har bla. arbejdet med lokalrådets hjemmeside og vi søger derfor efter et medlem, der brænder for digital kommunikation.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsens mail vestlandet4700@gmail.com senest den 15. marts 2019.
Tilmelding til Generalforsamlingen til vestlandet4700@gmail.com eller på tlf. 22908814 til formand Dorte Rugbjerg.
Ellers kan du følge med i lokalrådets arbejde på vores hjemmeside www. Maerkvestlandet4700.dk og vores facebookside vestlandet4700.

Referatet fra vores møde med Carsten Blomberg ligger nu på hjemmesiden og Facebook og vi arbejder på at holde en workshop som opfølgning på mødet med Carsten den 11. Juni 2019 i Centergården, men mere om det senere